Hela världen verkar explodera i färg och
livskraft! Det växer så det knakar och knopparnas höljen spricker när det
tränger på och vill ut, det som döljs där inne. Känner du likadant? Eller
hör du till dem som känner ängslan och tvivel under våren och när sommaren
nalkas? Oberoende av, så behöver vi mycket oftare än vi tror en liten andningspaus.
En paus för att reflektera, slappna av och ta nya tag. När naturen (vi människor
tillhör också naturen) tar stormkliv mot framtiden är det lätt att tappa
greppet. Att känslomässigt ifrågasätta sin plats och sin riktning. Starkt av
den som ger ljud åt sina frågor för den kan få respons. Den som tvivlar
inombords har svårare att få stöd utan bär sina frågor själv. För DIG är det dubbelt
viktigt att sätta dig ner, andas, slappna av och kanske meditera.

Hitta en vacker sak att fästa blicken på. Andas, släppa tankar eller gör
en medveten andningspaus eller meditation.

Inom
yogan är andningen (pranayama) viktigt, utan andningen gör du inte yoga utan då
gör du rörelser. Rörelser vilka kan vara nog så bra men nu var det andning jag
ville lyfta. Genom pranayama jobbar du med andningen och reglerar den så att pranalivskraften kan expandera inom dig. När du jobbar med pranayama så
hjälper du kroppens alla system att förbättras och samtidigt arbetar du med
ditt sinne och lär känna dina egna beteenden och därigenom kanske få svar på
frågor du inte ställt dig själv högt. Än. Med några minuters medveten andning,
pranayama, kan du hitta tillbaka till ditt lugn. Eller kanske hitta din inre glädje
och förnöjsamhet. För visst är det så att ofta är det just bristen på förnöjsamhet
som får oss att ifrågasätta, jaga vidare och känna stress över saker som vi
kanske inte ens vill ha. Andas! – Medvetet.