Avundsjuka
är en stark kraft som kan få oss ner i det djupaste svarta men den kan även vara
en drivkraft som får oss att vilja utvecklas. Undersökningar visar att vi ofta jämför
vår egen situation med andras och när vi ligger efter så blir vi avundsjuka.
Det positiva som kom fram är att samma mekanism även verkar åt andra hållet. OM
vi exempelvis träffar någon som har det sämre än oss blir vi genast mer
tillfreds med vår egen situation. Den amerikanska studien (vad annars?) bad
även deltagarna att avsluta meningen ” Jag är glad att jag inte är…”. Efter
att ha genomfört uppgiften fem gånger var försökspersonerna mätbart nöjdare.
Motsatt skedde med den grupp som avslutade meningen ”Jag önskar att jag
vore…”

Var tacksam för det du har istället för att se det negativa i det du saknar.

Så,
att se sig själv som svag och förfelad och önska att man vore något annat kan
ofta leda till destruktiva känslor. Se sig själv som bättre än andra är ett
sätt att vrida avundsjukan till din egen fördel. Alltså, när arbetsbördan är
stor, önska dig inte semester eller inget att göra utan tänk: ”Jag är tacksam
för att jag inte är arbetslös”. Är det jobbigt att gå när bilen inte startar så
istället för att önska dig en ny bil tänk: ”Jag är tacksam för att jag inte är
rullstolsbunden”.

Avsluta
nu meningen: Jag är tacksam för att jag inte … och gör det tre gånger varje
kväll när du lagt dig en gång på morgonen till frukost och se vad som händer
med din inställning till din egen tillvaro.