”Sedan går det inte att komma ifrån att träningen gör mig
stark och frisk… Jag är sällan förkyld eller sjuk… Det är ju socialt
trevligt också….” Så säger en av alla de äldre som intervjuats i Riksidrottsförbundets forskningsrapport: Idrott och motion 60+

Där tas även upp att trots att man är en frisk 80-åring så förlorar vissa muskler mer än hälften av sin
ursprungliga muskelmassa och styrka. Vilket är en av anledningarna till att
många äldre i dag behöver mycket hjälp att klara av vardagliga hushållssysslor
i hemmet.
Så behöver det emellertid inte vara. I samma rapport framgår det nämligen också
att äldre kvinnor och män kan förbättra såväl kondition och uthållighet som
balans, stryka och rörlighet högt upp i åldrarna. Dessutom står det att en hög
social och fysisk aktivitetsnivå kan minska risken för funktionshinder, sjukdom
och för tidig dödlighet hos seniorer. Om samhället redan i dag skulle satsa mer
på veteranidrotten skulle det alltså högst sannolikt generera en friskare, och
mindre kostnadsbärande, äldre generation i framtiden. Så, jag börjar nu min
tränig för att hålla mig frisk och kry när jag blir en äldre senior. Veteran är
jag redan och satsar på Veteran VM J Önska mig lycka till!